IT業界資訊媒體

【心心眼】 4900 萬 IG influencer 帳戶資料流出 無加密仲有埋價值評分

而家做市場推廣,例如 product seeding ,好多時都會透過 Influencer Marketing 嚟做軟式滲透,所以要搵出呢啲具有影響力嘅 Influencer ,就成為市場推廣部門其中一項重要作業,而且更加肯俾錢中介公司嚟買名單添。如果話你知雲端儲存上有一個載有 4900 萬個 IG (Instagram) influencer 嘅名單,你會唔會即時變咗心心眼呢?

最有價值名單

呢份咁值錢嘅名單,的確曾經存在喺 AWS(Amazon Web Service)之上,而且仲係無加密版本嚟。網絡安全專家 Anurag Sen 早前就係 AWS 上發現呢份名單,裡面載有嘅 IG influencer 資料,包括咗個人電郵地址、電話號碼、居住地區等等,而且仲根據呢啲帳戶嘅 followers、engagement 等數據,為每個帳戶嘅價值打分。為咗證實呢堆資料嘅真偽,研究員特別聯絡咗當中幾個用戶,同佢哋核對咗電郵或電話號碼等資料,發覺內容相當準確,令名單嘅真實性大大提高。

好嘞,咁到底呢份名單屬於邊個嘅呢?最後就追蹤到係由一間孟買市場推廣公司 Chtrbox 所擁有,對方收到通知後已即時將名單刪除,但就無交代點解會擁有一份咁嘅名單,以及入面嘅資料係由乜嘢渠道得返嚟。 Instagram 方面亦調查緊係咪嚟自佢哋嘅伺服器,但暫時就話未有迹象顯示同佢哋有關。

資料來源:https://tcrn.ch/2VC1O2Y

相關文章:【IG 密碼外洩】Instagram 出現安全漏洞,可暴露用戶密碼