IT業界資訊媒體
Browsing Tag

TrapX

地上最強誘騙技術-TrapX

誘騙技術(deception technology)就係去呃個騙徒,將「騙徒」變做「老襯」,你話幾高難度?誘騙技術專家TrapX更係高手中嘅高手,咁有幾勁先? 好,介紹返,TrapX剛剛獲得權威雜誌 《Cyber Defense…