IT業界資訊媒體
Browsing Tag

LazarusGroup

【北韓出手】買現成病毒程式搞搞震

做得黑客,好多時候都係為錢,整咗個勁嘢,當然唔會收埋自己用咁簡單,最好就係公諸同好,放上網公開發售,乘機收返少少開發成本,呢個市場長做長有,質素高功效好嘅病毒程式,仲長期大賣添! 寫得好,仲會吸引到國家級黑客!最近資安機構…