IT業界資訊媒體

【有洋蔥】TOR 網絡隱身術 女友慈母兩難存

當上網已成習慣,網民最講求上網要快要方便,最緊要唔使成日入密碼或做機械人認證,如果 Load 個網站要等多過三秒鐘?隨時已經無興趣再等。但你有無諗過,方便快捷嘅背後,你犧牲咗啲乜?就係付出太多個人私隱訊息,唔想咁可以點? TOR 幫到你。…