IT業界資訊媒體

【切勿錯過】360 網絡攻擊抵禦方案教學視頻出爐!

360 Cyber Attacks Protection Seminar 完滿結束!專家不單只教大家識別網絡攻擊手法,仲親自傳授如何透過 Carbon Black + Fortinet + Menlo Security 三大利器制定抵禦方案,相信到場嘅朋友獲益良多。錯過活動嘅朋友都唔洗驚!wepro180 為大家貼心準備完整教學視頻,隨時隨地任你睇!

相關文章:

【免費講座】全方位抵禦秘技大公開!https://bit.ly/2NltI43